Related products: 6514
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
40 40 Switchcraft Inc. CONN PLUG MONO 6.35MM 2COND - 0 Chi tiết
40-0501-20 40-0501-20 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS TIN 0 Chi tiết
40-0501-21 40-0501-21 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0501-30 40-0501-30 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS TIN 0 Chi tiết
40-0501-31 40-0501-31 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0508-20 40-0508-20 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0508-21 40-0508-21 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0508-30 40-0508-30 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0508-31 40-0508-31 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0511-10 40-0511-10 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS TIN 0 Chi tiết
40-0511-11 40-0511-11 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0518-00 40-0518-00 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0518-10 40-0518-10 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 5326 Chi tiết
40-0518-10E 40-0518-10E Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0518-10H 40-0518-10H Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0518-10T 40-0518-10T Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-0518-11 40-0518-11 Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 516 Chi tiết
40-0518-11H 40-0518-11H Aries Electronics CONN SOCKET SIP 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-10-1020-1285 40-10-1020-1285 Parker Chomerics CHO-SEAL 1285 EMI 10X20X0.020 - 299 Chi tiết
40-10-1020-1298 40-10-1020-1298 Parker Chomerics CHO-SEAL 1298 EMI 10X20X0.020 - 138 Chi tiết
40-10-1020-6502 40-10-1020-6502 Parker Chomerics CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.020 - 209 Chi tiết
40-10-1020-6503 40-10-1020-6503 Parker Chomerics CHO-SEAL 6503 EMI 10X20X0.020 - 177 Chi tiết
40-100RE 40-100RE Anaren FULL FLANGED RES THICK FILM 5% - 0 Chi tiết
40-100RPP 40-100RPP Anaren FLANGELESS ATTENUATOR THICK FILM - 0 Chi tiết
40-1508-20 40-1508-20 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1508-21 40-1508-21 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1508-30 40-1508-30 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1508-31 40-1508-31 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1518-00 40-1518-00 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1518-10 40-1518-10 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1518-10H 40-1518-10H Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1518-10T 40-1518-10T Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1518-11 40-1518-11 Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1518-11H 40-1518-11H Aries Electronics CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD 0 Chi tiết
40-1672-02 40-1672-02 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 2A 14V 5412 Chi tiết
40-1673-01 40-1673-01 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSH SPST-NO 2A 14V 1727 Chi tiết
40-1880-02 40-1880-02 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSH SPST-NC 2A 14V 818 Chi tiết
40-20-1020-1285 40-20-1020-1285 Parker Chomerics CHO-SEAL 1285 EMI 10X20X0.032 - 224 Chi tiết
40-20-1020-1298 40-20-1020-1298 Parker Chomerics CHO-SEAL 1298 EMI 10X20X0.032 - 101 Chi tiết
40-20-1020-6502 40-20-1020-6502 Parker Chomerics CHO-SEAL 6502 EMI 10X20X0.032 - 180 Chi tiết
40-20-1020-6503 40-20-1020-6503 Parker Chomerics CHO-SEAL 6503 EMI 10X20X0.032 - 131 Chi tiết
40-2385-01 40-2385-01 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 2A 14V 8581 Chi tiết
40-2386-00 40-2386-00 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 2A 14V 2047 Chi tiết
40-2388-01 40-2388-01 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSH SPST-NO 2A 14V 11108 Chi tiết
40-2390-00 40-2390-00 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSH SPST-NO 2A 14V 357 Chi tiết
40-2502-01 40-2502-01 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 2A 14V 856 Chi tiết
40-2504-01 40-2504-01 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSH SPST-NC 2A 14V 0 Chi tiết
40-2531-01 40-2531-01 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPDT 2A 14V 137 Chi tiết
40-2923-04 40-2923-04 Judco Manufacturing Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST-NC 0 Chi tiết
40-30-1020-1285 40-30-1020-1285 Parker Chomerics CHO-SEAL 1285 EMI 10X20X0.062 - 148 Chi tiết
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10