Technologies

Latest technology
Điện tử công suất "Thế giới biến tần" Đọc ứng dụng IGBT trên xe điện năng lượng mới 22 thg 11, 2019

Tổng quan: IGBT đóng trong xe điện năng lượng mới một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là sạc, quá trình chuyển đổi năng lượng để điều chỉnh tần số, IGBT là chức năng trung tâm cốt lõi, đóng vai trò như máy biến áp, bộ chuyển đổi,...

INA1620 Ampli hoạt động âm thanh độ trung thực cao 11 thg 1, 2019

INA1620 của Texas Cụ là bộ khuếch đại hoạt động âm thanh có độ trung thực cao với các điện trở màng mỏng tích hợp