Technologies

Latest technology
Chinese electric cars could cost Europe tens of billions of dollars 17 thg 5, 2023

Chinese electric cars could cost Europe tens of billions of dollars

Samsung will invest 300 million yen to build a chip production line in Tokyo 16 thg 5, 2023

Samsung will build a chip production line in Tokyo which may relates to production of semiconductor post-processing and image sensors for cars.

Talent shortage, TSMC faces the biggest dilemma 15 thg 5, 2023

Talent shortage, TSMC faces the biggest dilemma

Demand for consumer electronics chips is sluggish 9 thg 5, 2023

Demand for PCS has slumped, and Intel's revenue is at its lowest since 2010.

Will memory chips make a comeback?Agency denial 6 thg 5, 2023

Memory chip inventory is still high, falling prices cannot be avoided.

Điện tử công suất "Thế giới biến tần" Đọc ứng dụng IGBT trên xe điện năng lượng mới 22 thg 11, 2019

Tổng quan: IGBT đóng trong xe điện năng lượng mới một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là sạc, quá trình chuyển đổi năng lượng để điều chỉnh tần số, IGBT là chức năng trung tâm cốt lõi, đóng vai trò như máy biến áp, bộ chuyển đổi,...

INA1620 Ampli hoạt động âm thanh độ trung thực cao 11 thg 1, 2019

INA1620 của Texas Cụ là bộ khuếch đại hoạt động âm thanh có độ trung thực cao với các điện trở màng mỏng tích hợp