Chính sách bảo mật

Chúng tôi chào mừng bạn đến với trang web WinSupport®. Chúng tôi cung cấp Tuyên bố quyền riêng tư này để thông báo cho b

Chính sách bảo mật

NGÀY SỬA ĐỔI CUỐI CÙNG ----- Ngày 2 tháng 3 năm 2015

Chúng tôi chào mừng bạn đến với trang web WinSupport®. Chúng tôi cung cấp Tuyên bố quyền riêng tư này để thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng và quản lý thông tin được thu thập tại WinSupport Vui lòng đọc toàn bộ Tuyên bố. Việc sử dụng Trang cho thấy sự chấp nhận của Người dùng đối với Tuyên bố này.

 

Các loại thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Thông tin cá nhân của khách hàng ------- Khi bạn trở thành người dùng đã đăng ký, hãy mua hàng hoặc yêu cầu thông tin từ WinSupport,
(1) tên
(2) địa chỉ giao hàng / gửi thư
(3) số điện thoại
(4) địa chỉ email
(5) Địa chỉ IP

(6) thông tin tài chính và thẻ tín dụng
(7) số fax và các thông tin khác có thể được bao gồm trong hồ sơ khách hàng của chúng tôi.

Thông tin phi cá nhân ------- là tất cả Thông tin phi cá nhân ngoài Thông tin cá nhân của khách hàng, chẳng hạn như

(1) thông tin cookie, thông tin thẻ pixel và hành vi kỹ thuật số khác về người dùng
(2) các trang yêu cầu hoặc lượt truy cập
của người dùng (3) tần suất yêu cầu hoặc lượt truy cập của người dùng
(4) thuật ngữ tìm kiếm
(5) tọa độ địa lý của người dùng và vị trí khác dữ liệu.

 

Cách lấy thông tin đã thu thập (không có nghĩa là toàn diện)

(1) Khi bạn thiết lập và duy trì tài khoản người dùng
(2) Khi bạn thiết lập và duy trì mua hàng của người dùng
(3) Khi bạn yêu cầu thông tin từ hoặc gửi câu hỏi
(4) Khi tùy chỉnh nội dung người dùng sẽ thấy, truy cập và / hoặc sử dụng như một phần của Trang web
(5) Khi cung cấp cho người dùng quyền truy cập và sử dụng Trang web thông qua máy tính cá nhân hoặc các thiết bị khác
(6) Khi người dùng tham gia vào bất kỳ khảo sát, rút ​​thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc quảng cáo nào bằng hoặc thông qua Trang web

 

Sử dụng và chia sẻ thông tin thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin người dùng cho một số mục đích, chẳng hạn như:
(1) Để giúp người dùng sử dụng Trang web dễ dàng hơn bằng cách không yêu cầu người dùng nhập Thông tin người dùng nhiều lần. 
(2) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin được thu thập (bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và số nhận dạng duy nhất) để gửi thông tin cập nhật của người dùng và tài liệu quảng cáo / quảng cáo, như - bản tin, Giao dịch hàng ngày, Thông tin đặt hàng, Trạng thái vận chuyển, nếu không nhắm mục tiêu các dịch vụ cụ thể hoặc cung cấp cho người dùng. Nếu bạn muốn ngừng nhận tài liệu quảng cáo / quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể cập nhật cài đặt tài khoản của người dùng trên Trang web.
(3) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin được thu thập với cha mẹ, công ty con và công ty chị em.
(4) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin được thu thập với các bên thứ ba hỗ trợ Trang web. Các bên thứ ba này không được phép giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng Thông tin nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài hướng dẫn của chúng tôi.
(5) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin được thu thập với các cơ quan báo cáo tín dụng.
(6) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin được thu thập nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ Thông tin nhận dạng là cần thiết một cách hợp lý để (a) bảo vệ hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp, tài sản, an toàn hoặc bảo mật của chúng tôi, bất kỳ ai khác hoặc công chúng (b) bảo vệ hoặc bảo vệ chống lại, hoặc giải quyết các vấn đề khác, gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (c) mục đích quản lý rủi ro (d) tuân thủ luật pháp, quy định, yêu cầu pháp lý, quy trình pháp lý, yêu cầu pháp lý, tố tụng tư pháp hoặc lệnh của tòa án, (e ) điều tra một tội phạm có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm danh tính hoặc (f) hành động trong tình huống khẩn cấp. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin được thu thập liên quan đến việc bán, mua, mua, sáp nhập, tái tổ chức, phá sản, thanh lý, giải thể hoặc giao dịch tương tự hoặc liên quan đến chúng tôi.
(7) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin được thu thập để phát triển, tùy chỉnh và phân phối nội dung trên Trang web, để cải thiện Trang web, cải thiện chức năng của Trang web, để hỗ trợ và duy trì Trang web, để phát triển và thông báo cho người dùng về các sản phẩm và cập nhật mới, và liên hệ với người dùng khi người dùng nhận được lỗi trong khi sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp người dùng giải quyết vấn đề.

Chúng tôi có quyền hủy nhận dạng thông tin nhận dạng người dùng cho bất kỳ và tất cả các mục đích.
Trừ khi được mô tả trong hoặc được cho phép bởi Tuyên bố này, chúng tôi sẽ có được sự cho phép của người dùng trước khi chúng tôi chia sẻ Thông tin nhận dạng người dùng với các bên thứ ba.

 

Bánh quy

Để làm cho một số phần nhất định của chức năng Trang web chính xác, cookie được sử dụng. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được một trang web chuyển đến ổ cứng của máy tính người dùng. Trang web sẽ gửi cookie khi (trong số các dịp khác) người dùng truy cập, mua hàng, yêu cầu hoặc cá nhân hóa thông tin hoặc đăng ký cho Trang web. Cookie giúp WinSupport, trong số những thứ khác, xác định khu vực nào của Trang web phổ biến bằng cách theo dõi lượt truy cập đến các khu vực đó, điều này có thể cho phép WinSupport hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu về các sản phẩm và dịch vụ của WinSupport . Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của bạn, bạn có thể có quyền chọn cookie, để được thông báo khi cookie được gửi hoặc từ chối cookie. Việc trình duyệt của bạn từ chối hoặc giới hạn cookie có thể hạn chế khả năng sử dụng Trang web của bạn.

 

Thông tin từ máy tính của bạn 

WinSupport có thể tự mình hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi để thu thập thông tin về máy tính của bạn, chẳng hạn như trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP, quốc gia và dữ liệu định vị địa lý khác, ngày và giờ truy cập, cho dù bạn đang sử dụng thiết bị di động, giới thiệu các trang web, các truy vấn của công cụ tìm kiếm bạn đã sử dụng để truy cập Trang web, các trang của Trang web bạn truy cập và các hoạt động của bạn trên Trang web, chẳng hạn như hình ảnh, video hoặc phương tiện nhúng nào bạn xem, cũng như số lượng thời gian dành cho các trang Web và số lượng trang truy cập. Một số thông tin này có thể được thu thập bằng cookie, như được giải thích thêm dưới đây. Thông tin này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau để cải thiện Trang web và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn để thu thập dữ liệu nhân khẩu học rộng, xác định xu hướng và thống kê, giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản trị Trang web và nội dung của nó. WinSupport cũng có thể thu thập và chia sẻ thông tin giữa các trang của Trang web để hoạt động đúng của Trang web, cũng như xác thực. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn thông tin và quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

Tiết lộ của người dùng trang web cho bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà người dùng tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng hoặc thông qua Trang web.

 

Liên kết, nội dung nhúng và các nút 

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, nội dung được nhúng trong Trang web đến từ hoặc liên quan đến các trang web và dịch vụ khác và các nút từ các trang web và dịch vụ khác như các trang web truyền thông xã hội như YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn và Google+ . Một số bên thứ ba này có thể sử dụng cookie hoặc các thiết bị theo dõi khác để thu thập và theo dõi thông tin về bạn trên Internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác này hoặc thực tiễn thu thập dữ liệu của họ. Bạn nên kiểm tra chính sách quyền riêng tư của các trang web khác này khi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân hoặc tìm hiểu thông tin nào họ thu thập từ người dùng, cho dù trên nền tảng hoặc trang web của họ hoặc liên quan đến liên kết, nút hoặc phương tiện được nhúng.

 

Bảo vệ

WinSupport thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là thông tin tài chính, được truyền qua Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền qua Internet, kể cả sử dụng Trang web .WinSupport thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là thông tin tài chính, được truyền qua Trang web. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật để bảo vệ Thông tin nhận dạng của người dùng, bao gồm máy chủ bảo mật, tường lửa và mã hóa thông tin thẻ tín dụng. 

Thật không may, luôn có rủi ro tiềm ẩn trong việc gửi thông tin qua bất kỳ kênh nào hoặc lưu giữ thông tin trên bất kỳ thiết bị lưu trữ nào và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền qua Internet, kể cả sử dụng Trang web.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm (1) đối với mọi truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin bất hợp pháp hoặc trái phép, bao gồm Thông tin nhận dạng hoặc (2) nếu thông tin người dùng, bao gồm Thông tin nhận dạng, được truy cập thông qua việc sử dụng trái phép hoặc không đúng thông tin đăng nhập hoặc thông tin đăng nhập hoặc do người dùng không bảo mật tên người dùng, mật khẩu hoặc ID khách hàng.

 

Thông tin trẻ em

Trang web không có ý định thu hút, thu thập hoặc duy trì thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng thông tin về trẻ em đã được chúng tôi thu thập thông qua Trang web của chúng tôi .

 

Bằng lòng

Người dùng đồng ý có dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm Thông tin nhận dạng người dùng, được sử dụng và lưu trữ ở bất cứ nơi nào chúng tôi kinh doanh, kể cả các quốc gia bên ngoài của người dùng. Nếu bạn muốn thảo luận về Tuyên bố quyền riêng tư này và thông tin chúng tôi thu thập, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trong Tuyên bố quyền riêng tư này.

 

Chuyển giao kinh doanh 

Trong trường hợp chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, phá sản, tổ chức lại hoặc bán tài sản hoặc thay đổi quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của chúng tôi, thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển giao như một phần của giao dịch đó.

 

Thay đổi

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố quyền riêng tư này. Phiên bản mới nhất của Tuyên bố quyền riêng tư sẽ chi phối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi khuyến khích người dùng trang web xem xét Tuyên bố này định kỳ. 

Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) để gửi thông báo qua email hoặc bất kỳ phương thức gửi nào khác về bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với Tuyên bố này. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi thay đổi Tuyên bố này, thì người dùng sẽ chấp nhận tất cả các thay đổi đó.

Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]