Danh sách sản phẩm

Các sản phẩm liên quan đến $ ThisCatNameâ €: $ TotalCount
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
CMH CMH Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD DUAL 5V / 24V - 419 Chi tiết
CMN CMN Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 12V WIDE ADJ - 393 Chi tiết
CMP CMP Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 24V WIDE ADJ - 393 Chi tiết
CMG CMG Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 24V 3-30V - 441 Chi tiết
OP4 OP4 Vox Power Ltd. 18V - 58V OUTPUT - 1012 Chi tiết
OP3 OP3 Vox Power Ltd. 9V TO 30V OUTPUT - 1165 Chi tiết
OPC OPC Vox Power Ltd. 9V TO 30V OUTPUT - 919 Chi tiết
OP5 OP5 Vox Power Ltd. DUAL OUTPUT 3.3V TO 15V - 933 Chi tiết
OPB OPB Vox Power Ltd. 4.5V TO 15V OUTPUT - 919 Chi tiết
OPA OPA Vox Power Ltd. 1.5V TO 7.5V OUTPUT - 919 Chi tiết
OPD OPD Vox Power Ltd. 18V - 58V OUTPUT - 919 Chi tiết
OP2 OP2 Vox Power Ltd. 4.5V TO 15V OUTPUT - 1165 Chi tiết
OP1 OP1 Vox Power Ltd. 1.5V TO 7.5V OUTPUT - 1141 Chi tiết
OP8 OP8 Vox Power Ltd. DUAL OUTPUT 24V - 933 Chi tiết
CMM CMM Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 5V WIDE ADJ - 393 Chi tiết
CME CME Excelsys Technologies Ltd CONFG DC PWR MOD 24V22.8-25.2V - 295 Chi tiết
CMQ CMQ Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 48V WIDE ADJ - 393 Chi tiết
CMGC CMGC Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 24V 3-30V - 398 Chi tiết
C150S05 C150S05 Sanken MODULE DC PS 150W 5V 26A - 143 Chi tiết
C050S12 C050S12 Sanken MODULE DC PS 50W 12V 5A - 134 Chi tiết
C050S15 C050S15 Sanken MODULE DC PS 50W 15V 4A - 1 Chi tiết
C130X24 C130X24 Sanken MODULE DC PS 130W 24V 5.5A - 9 Chi tiết
C150S03 C150S03 Sanken MODULE DC PS 150W 3.3V 26A - 9 Chi tiết
C050S03 C050S03 Sanken MODULE DC PS 50W 3.3V 10A - 9 Chi tiết
C150S24 C150S24 Sanken MODULE DC PS 150W 24V 6.5A - 1 Chi tiết
C050S24 C050S24 Sanken MODULE DC PS 50W 24V 2.5A - 136 Chi tiết
C050S05 C050S05 Sanken MODULE DC PS 50W 5V 10A - 131 Chi tiết
C150S15 C150S15 Sanken MODULE DC PS 150W 15V 10A - 7 Chi tiết
C150S12 C150S12 Sanken MODULE DC PS 150W 12V 13A - 143 Chi tiết
XGP XGP Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 1.0V-30.0V 240W 10 Chi tiết
XGKC XGKC Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 12.0V-30.0V 9.2A 15 Chi tiết
CMDC CMDC Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MOD 28-58V 4.17A 20 Chi tiết
XGFC XGFC Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 5V-28V 3A DUAL 26 Chi tiết
XGC XGC Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 28.8V-39.6V 5.6A 38 Chi tiết
XGB XGB Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 19.2.0V-26.4V 8.3A 41 Chi tiết
XG2 XG2 Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 3.2VDC-6VDC 40A 496 Chi tiết
XG4 XG4 Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 12VDC-30VDC 10A 588 Chi tiết
XG4C XG4C Excelsys Technologies Ltd CONF MODULE POWER 12-30VDC 10A 84 Chi tiết
XGH XGH Excelsys Technologies Ltd 3.2V-6.0V 36A MAX, 180W MAX 105 Chi tiết
XGJ XGJ Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 6.0V-15.0V 18.3A 196 Chi tiết
XG8 XG8 Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER DUAL 5VDC-28VDC 3A 219 Chi tiết
CMA CMA Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MODULE 2.5-6V 21A 27 Chi tiết
XGM XGM Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 1.0V-6.0V 200W 27 Chi tiết
XGE XGE Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 5V-28V 5A 93 Chi tiết
XG1 XG1 Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 1.5VDC-3.6VDC 50A 105 Chi tiết
XG3C XG3C Excelsys Technologies Ltd CONF MODULE POWER 6-15VDC 20A 105 Chi tiết
CMBC CMBC Excelsys Technologies Ltd CONFIG DC PWR MODULE 6-15V 15A 18 Chi tiết
XGCC XGCC Excelsys Technologies Ltd MODULE POWER 28.8V-39.6V 5.6A 19 Chi tiết
  1. 1
  2. 2

Nhãn hiệu được đề xuất

Excelsys Technologies Ltd.