Danh sách sản phẩm

Các sản phẩm liên quan đến $ ThisCatNameâ €: $ TotalCount
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
BF22258-25B/DK01 BF22258-25B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 2.2X258MM 0 Chi tiết
CF20228-31B CF20228-31B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1300V 2.0MM X 228MM 0 Chi tiết
CF26499-37B CF26499-37B JKL Components Corp. LAMP CCFL 2100V 2.6MM X 499MM 0 Chi tiết
BF6150-20B BF6150-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 600V 6.5 X 150MM 0 Chi tiết
BF26230-24B BF26230-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1175V 2.6MM X 230MM 143 Chi tiết
BF325-22B BF325-22B JKL Components Corp. LAMP CCFL 400V 3.0 X 25MM 150 Chi tiết
BF4183-20B BF4183-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 900V 4.0MM X 183MM 0 Chi tiết
BF8100-UVC BF8100-UVC JKL Components Corp. LAMP UVC 254NM 8X100MM GERMCIDAL 0 Chi tiết
BF1190-UVC BF1190-UVC JKL Components Corp. LAMP UVC 11 X 90MM GERM/OZONE 0 Chi tiết
BF6262-20A BF6262-20A JKL Components Corp. LAMP CCFL 850V 6.5 X 262MM 0 Chi tiết
BF6225-20B BF6225-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 750V 6.5 X 225MM 0 Chi tiết
BF24438-33B BF24438-33B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1400V 2.4MM X 437MM 10 Chi tiết
BF22312-45B BF22312-45B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1160V 2.2MM X 312MM 113 Chi tiết
BF3250-20B BF3250-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1200V 3.0 X 250MM 309 Chi tiết
BF20325-24B BF20325-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1830V 2.0MM X 325MM 85 Chi tiết
BF3160-20B/DK01 BF3160-20B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X160MM 93 Chi tiết
CF20277-28B CF20277-28B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1560V 2.0MM X 277MM 0 Chi tiết
BF6262-30A BF6262-30A JKL Components Corp. LAMP CCFL 850V 6.5 X 262MM 0 Chi tiết
BF959-UV1/3 BF959-UV1/3 JKL Components Corp. LAMP UV 375V 9.0MM X 59MM 0 Chi tiết
BF325-UV1 BF325-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 350V 3.0MM X 25MM 0 Chi tiết
BF6100-20B BF6100-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 550V 6.5 X 100MM 0 Chi tiết
BF386-20B BF386-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 540V 3.0 X 86MM 48 Chi tiết
BF26240-24B BF26240-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1250V 2.6MM X 240MM 96 Chi tiết
BF26188-20B BF26188-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1300V 2.6MM X 188MM 98 Chi tiết
BXA-12665/MOD1 BXA-12665/MOD1 JKL Components Corp. LAMP CCFL 12V INV SGL DIMMING - 0 Chi tiết
BF4142-20B BF4142-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 800V 4.85MM X 142MM 0 Chi tiết
BF3240-24B BF3240-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1150V 3.0MM X 240MM 0 Chi tiết
BF8300-20A BF8300-20A JKL Components Corp. LAMP FLUOR 300MM 0 Chi tiết
BF850-UVC BF850-UVC JKL Components Corp. LAMP UVC 254NM 8X50MM GERMCIDAL 0 Chi tiết
BF4220-20B BF4220-20B JKL Components Corp. LAMP FLOOR 4.1MM DIA 220MM 0 Chi tiết
BF350-UV1 BF350-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 500V 3.0MM X 50MM 0 Chi tiết
BF20125-28B BF20125-28B JKL Components Corp. LAMP CCFL 700V 2.0MM X 125MM 128 Chi tiết
BF26250-24B BF26250-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1300V 2.6MM X 250MM 174 Chi tiết
BF23312-24B BF23312-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1100V 2.3 X 312MM 313 Chi tiết
BF22140-24B BF22140-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 730V 2.2MM X 140MM 684 Chi tiết
BF5118-20B BF5118-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 600V 5.6 X 118MM 7 Chi tiết
BF26180-24B BF26180-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1000V 2.6MM X 180MM 0 Chi tiết
BF727-UVC BF727-UVC JKL Components Corp. LAMP UV 7MM X 27MM 0 Chi tiết
BF6144-20B BF6144-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 600V 6.5MM X 144MM 0 Chi tiết
BF3100-UV1 BF3100-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM 0 Chi tiết
BF3100-20B BF3100-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 665V 3.0 X 100MM 182 Chi tiết
BF3220-29B BF3220-29B JKL Components Corp. CCFL WH LAMP 1100V 5MA 3X220MM - 0 Chi tiết
BF4275-20B BF4275-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 4.85 X 275MM 6150K RGB - 0 Chi tiết
BF3100-20B/DK01 BF3100-20B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X100MM 14 Chi tiết
BF26214-20B BF26214-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1450V 2.6MM X 214MM 151 Chi tiết
BF3300-20B BF3300-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1350V 3.0MM X 300MM 168 Chi tiết
BF26360-20B BF26360-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1650V 2.6MM X 360MM 25 Chi tiết
BF20226-24B BF20226-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1275V 2.0MM X 226MM 58 Chi tiết
  1. 1
  2. 2

Nhãn hiệu được đề xuất

JKL Components Corp.