Danh sách sản phẩm

Các sản phẩm liên quan đến $ ThisCatNameâ €: $ TotalCount
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
TZR1Z1R5A001R10 TZR1Z1R5A001R10 Murata Electronics North America CAP TRIMMER 0.7-1.5PF 25V SMD - 35292 Chi tiết
GKX35011 GKX35011 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 5-35PF 25V TH - 34672 Chi tiết
GKY30000 GKY30000 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 6-30PF 100V SMD - 34672 Chi tiết
GKX20010 GKX20010 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 5-20PF 25V SMD - 34672 Chi tiết
GKY20086 GKY20086 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 4.5-20PF 25V SMD - 34672 Chi tiết
GKU30018 GKU30018 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKU20018 GKU20018 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKU3R018 GKU3R018 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKX30011 GKX30011 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 5-30PF 25V TH - 34672 Chi tiết
GKU18056 GKU18056 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKU10018 GKU10018 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKU6R001 GKU6R001 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKU6R010 GKU6R010 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 2-6PF 100V TH - 34672 Chi tiết
GKU40001 GKU40001 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 34672 Chi tiết
GKX40011 GKX40011 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 6-40PF 25V TH - 34672 Chi tiết
GKG90015 GKG90015 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 18-90PF 100V TH - 29303 Chi tiết
GKG6R025 GKG6R025 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 2-6PF 100V TH - 29303 Chi tiết
GKG6R074 GKG6R074 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 2-6PF 100V TH - 29303 Chi tiết
GKG6R086 GKG6R086 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 2-6PF 100V SMD - 29303 Chi tiết
GKG30087 GKG30087 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 29303 Chi tiết
GKG10087 GKG10087 Sprague-Goodman CAP TRIMMER - 25954 Chi tiết
GYC60000 GYC60000 Sprague-Goodman CAP TRIMMER 4.5-65PF 100V TH - 16292 Chi tiết
9402-0SL-1R3 9402-0SL-1R3 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD - 14230 Chi tiết
9701-0SL-1R3 9701-0SL-1R3 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.25-0.7PF 250V SMD - 13848 Chi tiết
9701-2SL-1R3 9701-2SL-1R3 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.6-2PF 250V SMD - 13848 Chi tiết
9702-2SL-1R3 9702-2SL-1R3 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD - 13077 Chi tiết
9702-1SL-1R3 9702-1SL-1R3 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD - 13077 Chi tiết
9702-0SL-1R3 9702-0SL-1R3 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD - 13077 Chi tiết
KEP10 KEP10 Knowles Voltronics CAP AIR TRIMMER 0.6-10PF 125V HZ - 26997 Chi tiết
57298-2SL 57298-2SL Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 26991 Chi tiết
JZL250 JZL250 Knowles Voltronics CAP TRIMMER CERM SMD - 26978 Chi tiết
JRL250 JRL250 Knowles Voltronics CAP TRIMMER CERM SMD - 26962 Chi tiết
27290NM 27290NM Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 26927 Chi tiết
57291 57291 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 26908 Chi tiết
27284 27284 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 26889 Chi tiết
2322-12GR1 2322-12GR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 8733 Chi tiết
2322-10GR1 2322-10GR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 8733 Chi tiết
2320-1R1 2320-1R1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD - 8407 Chi tiết
2320-3R1 2320-3R1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 5-18PF 250V SMD - 8407 Chi tiết
2320-0R1 2320-0R1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.6-2.5PF 250V SMD - 8407 Chi tiết
2320-2R1 2320-2R1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD - 8407 Chi tiết
2322-0GR1 2322-0GR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.6-2.5PF 250V SMD - 8239 Chi tiết
2322-1GSLR1 2322-1GSLR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 1-5PF 250V SMD - 8239 Chi tiết
2322-0GSLR1 2322-0GSLR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.6-2.5PF 250V SMD - 8239 Chi tiết
2322-11GR1 2322-11GR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER - 8239 Chi tiết
2322-2GR1 2322-2GR1 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD - 8239 Chi tiết
9402-0 9402-0 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 0.5-2.5PF 250V SMD - 7277 Chi tiết
9402-2 9402-2 Johanson Manufacturing CAP TRIMMER 2.5-10PF 250V SMD - 7277 Chi tiết
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Nhãn hiệu được đề xuất

Murata Electronics North America