Danh sách sản phẩm

Các sản phẩm liên quan đến $ ThisCatNameâ €: $ TotalCount
Hình ảnh Một phần số Nhà sản xuất của Sự miêu tả PDF Trong kho Lượt xem
FODM3053R2-NF098 FODM3053R2-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 130929 Chi tiết
FODM3012R2-NF098 FODM3012R2-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 181432 Chi tiết
FODM3052R2-NF098 FODM3052R2-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 141361 Chi tiết
QTM3023T1 QTM3023T1 QT Brightek (QTB) MINI-FLAT PACKAGE RANDOM-PHASE T - 190457 Chi tiết
QTM3053T1 QTM3053T1 QT Brightek (QTB) MINI-FLAT PACKAGE RANDOM-PHASE T - 137552 Chi tiết
QTM3063T1 QTM3063T1 QT Brightek (QTB) MINI-FLAT PACKAGE ZERO CROSSING - 137552 Chi tiết
QTM3033T1 QTM3033T1 QT Brightek (QTB) MINI-FLAT PACKAGE ZERO CROSSING - 165063 Chi tiết
QTM3043T1 QTM3043T1 QT Brightek (QTB) MINI-FLAT PACKAGE ZERO CROSSING - 154746 Chi tiết
QTM3083T1 QTM3083T1 QT Brightek (QTB) MINI-FLAT PACKAGE ZERO CROSSING - 101323 Chi tiết
FODM3023-NF098 FODM3023-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 133979 Chi tiết
FODM3053V-NF098 FODM3053V-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4MFP - 49894 Chi tiết
FODM3023R2-NF098 FODM3023R2-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 127861 Chi tiết
FODM3022R2-NF098 FODM3022R2-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 134255 Chi tiết
FODM3052R2V-NF098 FODM3052R2V-NF098 ON Semiconductor 4SO RP TRIAC TR VDE - 145216 Chi tiết
QTT0213ST1 QTT0213ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN ZERO-CROSSING HIGH POWER T - 53220 Chi tiết
QTT2223ST1 QTT2223ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN RANDOM-PHASE HIGH POWER TR - 47160 Chi tiết
QTT2213ST1 QTT2213ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN ZERO-CROSSING HIGH POWER T - 45017 Chi tiết
QTT1223ST1 QTT1223ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN RANDOM-PHASE HIGH POWER TR - 50419 Chi tiết
QTT3213ST1 QTT3213ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN ZERO-CROSSING HIGH POWER T - 41265 Chi tiết
QTT3223ST1 QTT3223ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN RANDOM-PHASEHIGH POWER TRI - 45017 Chi tiết
QTT0223ST1 QTT0223ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN RANDOM-PHASE HIGH POWER TR - 56350 Chi tiết
QTT1213ST1 QTT1213ST1 QT Brightek (QTB) 7 PIN ZERO-CROSSING HIGH POWER T - 49518 Chi tiết
VO2223B VO2223B Vishay Semiconductor Opto Division 1A 600V PHOTOTRIAC THROUGHHOL - 40158 Chi tiết
VO2223B-X001 VO2223B-X001 Vishay Semiconductor Opto Division 1A 600V PHOTOTRIAC THROUGHHOL - 39202 Chi tiết
MOC3042SM MOC3042SM ON Semiconductor OPTOISOLATOR 4.17KV TRIAC 6SMD - 47724 Chi tiết
FODM3052-NF098 FODM3052-NF098 ON Semiconductor OPTOISOLATOR 3.75KV TRIAC 4SMD - 51453 Chi tiết
MOC3072SVM MOC3072SVM ON Semiconductor 6PW RP TRIAC SMD VDE - 40654 Chi tiết
MOC3073M MOC3073M ON Semiconductor RAND PHASE TRIAC - 149794 Chi tiết
MOC3072SR2VM MOC3072SR2VM ON Semiconductor 6PW RP TRIAC TR VDE - 114043 Chi tiết
MOC3073SR2M MOC3073SR2M ON Semiconductor RAND PHASE TRIAC SM - 114134 Chi tiết
MOC3053SM MOC3053SM ON Semiconductor 6PW RP TRIAC SMD - 41683 Chi tiết
VOT8024AB-VT VOT8024AB-VT Vishay Semiconductor Opto Division PHOTOTRIAC 800V ZC SMD4 VDE - 144303 Chi tiết
MOC3073SVM MOC3073SVM ON Semiconductor 6PW RP TRIAC SMD VDE - 40654 Chi tiết
MOC3053M MOC3053M ON Semiconductor 6PW RP TRIAC DIP - 52269 Chi tiết
APT1231 APT1231 Panasonic Electric Works PHOTOTRIAC COUPLER 600V 4DIP - 36793 Chi tiết
VOT8025AB-V VOT8025AB-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V SMD5 - 55813 Chi tiết
VOT8026AB-V VOT8026AB-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V SMD6 - 55813 Chi tiết
VOT8123AB-V VOT8123AB-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V SMD6 - 58283 Chi tiết
VOT8125AB-V VOT8125AB-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V SMD5 - 58283 Chi tiết
VOT8121AG-V VOT8121AG-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V DIP4 - 58283 Chi tiết
VOT8025AD-V VOT8025AD-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V DIP5 - 55813 Chi tiết
VOT8026AG-V VOT8026AG-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCPLR PHOTOTRIAC 800V DIP6 GW - 55813 Chi tiết
VOT8123AG-V VOT8123AG-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCPLR PHOTOTRIAC 800V DIP6 GW - 58283 Chi tiết
VOT8121AD-V VOT8121AD-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V DIP4 - 58283 Chi tiết
VOT8125AD-V VOT8125AD-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V DIP5 - 58283 Chi tiết
VOT8026AD-V VOT8026AD-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V DIP6 - 55813 Chi tiết
VOT8123AD-V VOT8123AD-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCOUPLER PHOTOTRIAC 800V DIP6 - 58283 Chi tiết
VOT8025AG-V VOT8025AG-V Vishay Semiconductor Opto Division OPTOCPLR PHOTOTRIAC 800V DIP5 GW - 55813 Chi tiết
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Nhãn hiệu được đề xuất

ON Semiconductor